Belangengroep voor het e-boek in Nederland

Persbericht van de oprichting door Stichting Limint

27 OKTOBER 2010, AMSTERDAM, NL
Samenvatting
Bestaande organisaties en werkgroepen, die zich bezighouden met de belangen rond het boek in Nederland, sluiten niet altijd voldoende aan bij de nieuwe ontwikkelingen. Daardoor behartigen zij ook niet altijd voldoende de belangen van de lezer en de schrijver. De “Belangengroep voor het e-boek in Nederland” gaat daarom de belangen van de lezers en de schrijvers behartigen. De belangengroep wordt opgericht door de Stichting Limint.

Belangengroep voor het e-boek in Nederland

Er zijn veel organisaties die zich bezighouden met de belangen rond het boek in Nederland, maar die sluiten niet altijd voldoende aan bij de nieuwe ontwikkelingen. Daardoor behartigen zij ook niet altijd voldoende de belangen van de lezer en de schrijver.

Een recent voorbeeld is het e-boek. De lezer heeft behoefte aan een breed aanbod tegen een redelijke prijs, maar die lezer wordt nodeloos geconfronteerd met de problemen van uitgevers en fabrikanten en bedrijfsbeleid dat niet in zijn belang is. De schrijvers ondervinden vergelijkbare problemen. De “Belangengroep voor het e-boek in Nederland” gaat daarom de belangen van de lezers en de schrijvers behartigen.

De belangengroep vindt zijn oorsprong in de webcommunity en in netwerkbijeenkomsten en gaat Stichting Limint ( www.limint.nl) als platform gebruiken.

Een eerste indruk van de agenda

 

  • De belangengroep is voor een breed en betaalbaar aanbod van e-boeken dat eenvoudig kan worden verkregen en gebruikt.
  • De belangengroep is tegen digital rights management ( drm). Dit slot tegen illegaal kopiëren beknot de betalende lezer in zijn gebruiksrechten en gebruiksgemak.
  • De belangengroep is tegen gedwongen koppeling van e-reader met e-bookstore en e-boek omdat dit het gebruiksgemak en de voordelen van open concurrentie beperkt.
  • De belangengroep is voor digitale leerboeken om zo de kosten te drukken en de kwaliteit te verhogen.
  • De belangengroep is voor gedwongen gratis digitaal beschikbaar stellen van boeken, artikelen, onderzoeksresultaten enz. waarvoor de belastingbetaler al een keer heeft betaald.
  • De belangengroep is voor een herijking van het auteursrecht in het voordeel van de auteur omdat de werkelijk toegevoegde waarde van de uitgever snel afneemt.


De initiatiefnemers:

 

Jack van Dooren ( jvandooren@planet.nl) en René Bladder ( rene@e-boeken.info)

Over E-boek NL

Persberichten van de LinkedIn discussiegroep E-boek NL.

berichten